Driftsstatus

Der er lukket for vandet pga brud

Der er ingen problemer.

Dette er en test af sikkerhed

Se vandværkets årsrapport for 2023 her.

 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Vandby Vandværk

Vandværket blev etableret 1974 med første boring Mange brønde blev tørlagt i de år på grund af Københavns Energis oppumpning af vand til København. I 1968 blev boring 2 udført fordi flere ejendomme blev tilsluttet værket.  

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.